Nilfisk har fokus på miljøet!


31-10-2013 00:00

 

 

At være miljøbevidst er et spørgsmål om at passe på naturens ressourcer og arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for såvel nuværende som fremtidige generationer.

Vi er af den overbevisning, at man er nødt til at tage udgangspunkt i sin egen adfærd, og hos os betyder det, at både konstruktionen, produktionen og distributionen af vores produkter skal være kendetegnet ved miljøbevidsthed.

Takket være vores teknologier forbedrer vi miljøet både udendørs og indendørs, og vi mindsker desuden den miljøbelastning, der opstår som følge af selve rengøringsprocessen.
Vores mål er at opnå bedre resultater ved brug af færre ressourcer - med andre ord at blive endnu mere miljørigtige og samtidig reducere omkostningerne. Midlet er teknologiske løsninger, som reducerer forbruget af vand, strøm og rengøringsmidler, men ikke desto mindre sikrer en meget effektiv rengøring. Vores maskiner skal desuden være brugervenlige, så der opnås de bedst mulige arbejdsbetingelser.

En optimal produktgenbrugsproces starter allerede i koncept- og designfasen. Nilfisk-Advance Groups konstruktører evaluerer den samlede miljøpåvirkning i produktets levetid, og vores retningslinjer vedrørende produktkonstruktion foreskriver, at der skal anvendes flere genanvendelige materialer i vores produkter og udarbejdes planer for materialegenvinding. Dette er med til at mindske miljøbelastningen igennem hele produktets levetid.

 Nilfisk-Advance har følgende målsætninger:
 •   At minimere vores belastning af miljøet
 • At arbejde for et sundt indeklima
 • At konstruere produkter, der belaster miljøet mindst muligt, både under brug og efter deres levetid
 • At udvise miljøansvarlighed i forbindelse med indkøb af de materialer, der anvendes i vores produkter og processer
 • At benytte produktionsprocesser, der belaster miljøet mindst muligt
 • At benytte bæredygtige metoder til driften af vores anlæg
 • At oplyse vores kunder og leverandører samt resten af branchen og den øvrige industri om miljøvenlige rengøringsmetoder