Ingen grund til panik hvis toilettet er stoppet til!!


09-10-2013 00:00

Hvad gør du?
Tilkalder slamsugeren med det samme, starter med at grave kloakken op, eller håber du bare det forsvinder af sig selv? Vi med de populære Nilfisk højtryksrensere har et bedre forslag.

Spar pengene til slamsugeren, lad skovlen blive i redskabsrummet - det er meget meget mere enkelt!
Du tager din Nilfisk rør- og kloakrenser og få minutter senere er tilstopningen forsvundet og familielivet tilbage til normalen.

Det store dilemma - samvittighed eller bekvemmelighed
I vore bestræbelser på at reducere presset på natur ressourcerne - skiller flere og flere sig af med de gamle vandslugende toiletter.

Hvor vi før blot ville “trække i snoren” og vandet ville komme styrtende, efterladende afløbet pænt og rent, er toiletter af i dag mindre bekvemmelige.
Fordi mængden af vand er mindre og gennemstrømningen meget langsommere, bliver tilstopninger et ubehageligt tilbagevenden.

I stedet for at stå på hovedet i kloakken, eller få dårlig samvittighed over at hælde afløbskemikalier i toilettet, skulle du overveje en Nilfisk rør- og kloakrenser.

Lille - handy og meget effektiv
”Rør-og kloakrenseren består af en lang tynd højtryksslange med en spiraldyse for enden”, forklarer  produktchef Esben Graff.

"Spiraldysen sender én fremadrettet og 3 bagudrettede vandstråler gennem kloakrøret. Dette bevirker at slangen selv finder vej. Når strålen rammer blokeringen genskabes der hurtigt og effektivt gennemløb og de tre bagudrettede stråler skyller resterne væk."

Testresultater beviser, at den lille gør-det-selv ting er overraskende effektiv. Den rækker uden problemer fire til syv meter ind under huset og skyller afløbet fuldstændigt rent.

Rør- og kloakrenseren er 15 meter lang.

     
 
Denne lille afløbsrenser ser ikke ud af meget, men når du åbner op for højtrykket, vil slangen nemt opløse tilstopningen og give dig en ren samvittighed. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på
tlf. 72 18 21 20.